دانلود آهنگ-موسیقی بی کلام-فیلم-آلبومArtist: Kono (USA) | Music Name: Petrichor | Genre: Progressive House | Released: 2015 | Album: Petrichor | Kono (USA) - Petrichor

دانلود آهنگ بی کلام (و یو اس آ) Kono (USA) با نام (پتریکور) Petrichor

هنرمند: و یو اس آ | نام موزیک: پتریکور | سبک: پروگرسیو هاس | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (و یو اس آ) Kono (USA) با نام (پتریکور) Petrichor [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Seungri & Mino | Music Name: Where R U From | Genre: Pop | Released: 20 | Album: The Great Seungri | Seungri – Where R U From (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای (سانگری) Seungri با نام (شما اهل کجا هستید) Where R U From

هنرمند: سانگری | نام موزیک: شما اهل کجا هستید | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای (سانگری) Seungri با نام (شما اهل کجا هستید) Where R U From [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Z8phyR | Music Name: Somewhere In Between | Genre: Progressive House | Released: 20 | Album: Autumn Shores 01 | Z8phyR - Somewhere In Between

دانلود آهنگ بی کلام (داناونون توئس) Z8phyR) با نام (جایی در میان) Somewhere In Between

هنرمند: داناونون توئس | نام موزیک: جایی در میان | سبک: پروگرسیو هاس | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (داناونون توئس) Z8phyR) با نام (جایی در میان) Somewhere In Between [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Kono (USA) | Music Name: Kahuna | Genre: Progressive House | Released: 2014 | Album: Kahuna | Kono (USA) - Kahuna

دانلود آهنگ بی کلام (و یو اس آ) Kono (USA) با نام (کاهونا) Kahuna

هنرمند: و یو اس آ | نام موزیک: کاهونا | سبک: پروگرسیو هاس | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (و یو اس آ) Kono (USA) با نام (کاهونا) Kahuna [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Oh My Girl | Music Name: Liar Liar | Genre: Pop | Released: 2016 Album: PINK OCEANOh My Girl – Liar Liar (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (او مای گر) Oh My Girl با نام (دروغگو) Liar Liar

هنرمند: او مای گر | نام موزیک: دروغگو (شایعه ساز, خالی بند, دروغ پرداز, چاخان) | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (او مای گر) Oh My Girl با نام (دروغگو) Liar Liar [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Knife Party | Music Name: Boss Mode | Genre: Dubstep | Released: 2014 | Album: Abandon Ship | Knife Party – Boss Mode

دانلود آهنگ گروه (کنیفه پارتی) Knife Party با نام (بوس مد) Boss Mode

هنرمند: کنیفه پارتی | نام موزیک: بوس مد | سبک: داب استپ | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: استرالیا

دانلود آهنگ گروه (کنیفه پارتی) Knife Party با نام (بوس مد) Boss Mode [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Peep N Tom | Music Name: Oh Yeah | Genre: Electro House | Released: 2014 | Album: Oh-Yeah | Peep N Tom – Oh Yeah

دانلود آهنگ بی کلام (پپ ان تام) Peep N Tom با نام (او آره) Oh Yeah

هنرمند: پپ ان تام | نام موزیک: او آره | سبک: الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (پپ ان تام) Peep N Tom با نام (او آره) Oh Yeah [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

 Artist: Twice | Music Name: Candy Pop | Genre: Pop | Released: 20 | Album: BDZ | Twice - Candy Pop (Original Mix and Remix)

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر Twice (توایس) با نام (آب نبات پاپ) Candy Pop (به همراه ریمیکس Remix)

هنرمند: توایس | نام موزیک: آب نبات پاپ | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه Twice (توایس) با نام (آب نبات پاپ) Candy Pop (به همراه ریمیکس Remix) [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Joe Garston | Music Name: Spacewalker | Genre: Electro House | Released: 2016 | Album: Vision | Joe Garston – Spacewalker

دانلود آهنگ بی کلام (جو گاستن) Joe Garston با نام (گردش فضایی) Spacewalker

هنرمند: جو گاستن | نام موزیک: گردش فضایی | سبک: الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (جو گاستن) Joe Garston با نام (گردش فضایی) Spacewalker [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Hypster | Music Name: Robot Alliance | Genre: ‎Electro House | Released: 2014 | Album: Veni, Vidi, Vici | Hypster - Robot Alliance

دانلود آهنگ بی کلام (هیپستر) Hypster با نام (اتحاد ربات) Robot Alliance

Related image

هنرمند: هیپستر | نام موزیک: اتحاد ربات | سبک: الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: انگلیس

دانلود آهنگ بی کلام (هیپستر) Hypster با نام (اتحاد ربات) Robot Alliance [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Joshua Ollerton | Music Name: Laura | Genre: Trance | Released: 2017 | Album: Coastal Selections 003 | Joshua Ollerton - Laura

دانلود آهنگ بی کلام (جاشوا وللرتون) Joshua Ollerton با نام (لورا) Laura

هنرمند: جاشوا وللرتون | نام موزیک: لورا | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (جاشوا وللرتون) Joshua Ollerton با نام (لورا) Laura [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Evave (Andrey Stadnichenko) | Music Name: Out Of Control | Genre: Progressive House | Released: 2016 | Evave – Out Of Control

دانلود آهنگ بی کلام روسی (ایوا) Evave با نام (خارج از کنترل) Out Of Control

هنرمند: ایوا | نام موزیک: خارج از کنترل | سبک: پروگرسیو هاس | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: روسیه

دانلود آهنگ بی کلام روسی (ایوا) Evave با نام (خارج از کنترل) Out Of Control [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: DJ Avi8 (Scott Nicol) | Music Name: Heartless | Genre: ‎HardStyle | Released: 2016 | DJ Avi8 - Heartless

دانلود آهنگ (آوی8) Avi8 با نام (بی عاطفه) Heartless

هنرمند: آوی8 | نام موزیک: عاری از احساسات (بی عاطفه) | سبک: هارد استایل | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: اسکاتلند

دانلود آهنگ (آوی8) Avi8 با نام (بی عاطفه) Heartless [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Blood Groove & Kikis | Music Name: Heavens | Genre: ‎Progressive House | Released: 2015 | Album: Aquamarine / Heavens | Blood Groove & Kikis - Heavens

دانلود آهنگ بی کلام (بلاد گروه و کیکیس) Blood Groove & Kikis با نام (آسمان ها) Heavens

هنرمند: بلاد گروه و کیکیس | نام موزیک: آسمان ها | سبک: پروگرسو هاس | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: لتونی

دانلود آهنگ بی کلام (بلاد گروه و کیکیس) Blood Groove & Kikis با نام (آسمان ها) Heavens [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Joshua Ollerton | Music Name: Aquatic Escape | Genre: Progressive House | Released: 2015 | Album: Aquatic Escape / Self Destruct | Joshua Ollerton - Aquatic Escape

دانلود آهنگ بی کلام (جاشوا وللرتون) Joshua Ollerton با نام (وابسته به آب-جانور آبزی) Aquatic Escape

هنرمند: جاشوا وللرتون | نام موزیک: وابسته به آب-جانور آبزی | سبک: پروگرسیو هاس | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (جاشوا وللرتون) Joshua Ollerton با نام (وابسته به آب-جانور آبزی) Aquatic Escape [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Östberg | Music Name: Dauntless | Genre: Funk | Released: 2016 | Ostberg - Dauntless

دانلود آهنگ (اوستبرگ) Östberg با نام (جسور-نترس-بی باک-باشهامت-سرزنده) Dauntless

Related image

هنرمند: اوستبرگ | نام موزیک: جسور-نترس-بی باک-باشهامت-سرزنده | سبک: فانک | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: نروژ

دانلود آهنگ (اوستبرگ) Östberg با نام (جسور-نترس-بی باک-باشهامت-سرزنده) Dauntless [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Joe Garston | Music Name: Talkboy | Genre: Electro House | Released: 2016 | Joe Garston – Talkboy

دانلود آهنگ بی کلام (جو گاستن) Joe Garston با نام (پسر حرف کن-حرف زدن پسر) Talk boy

هنرمند: جو گاستن | نام موزیک: پسر حرف کن | سبک: الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (جو گاستن) Joe Garston با نام (پسر حرف کن-حرف زدن پسر) Talk boy [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Joe Garston | Music Name: Love Is All We Got | Genre: Electro House | Released: 2014 | Joe Garston – Love Is All We Got

دانلود آهنگ بی کلام (جو گاستن) Joe Garston با نام (عشق همه چیز است ما داریم) Love Is All We Got

هنرمند: جو گاستن | نام موزیک: عشق همه چیز است ما داریم | سبک: الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (جو گاستن) Joe Garston با نام (عشق همه چیز است ما داریم) Love Is All We Got [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Hypster | Music Name: Sapphire | Genre: Electro House | Released: 2015 | Hypster - Sapphire

دانلود آهنگ بی کلام (هیپستر) Hypster با نام (یاقوت) Sapphire

هنرمند: هیپستر | نام موزیک: یاقوت | سبک: الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (هیپستر) Hypster با نام (یاقوت) Sapphire [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Denis Kenzo | Music Name: Ngzz | Genre: Trance | Released: 2017 | Denis Kenzo – Ngzz

دانلود آهنگ بی کلام ترنس (دنیس کنزو) Denis Kenzo با نام (انجی زد زد) Ngzz

هنرمند: دنیس کنزو | نام موزیک: انجی زد زد | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: روسیه

دانلود آهنگ بی کلام (دنیس کنزو) Denis Kenzo با نام (انجی زد زد) Ngzz [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Soulero | Music Name: Love Filter | Genre: Electro House | Released: 2012 | Soulero – Love Filter

دانلود آهنگ بی کلام (سولرو) Soulero با نام (فیلتر عشق) Love Filter

هنرمند: سولرو | نام موزیک: فیلتر عشق | سبک: الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: سوئد

دانلود آهنگ بی کلام (سولرو) Soulero با نام (فیلتر عشق) Love Filter [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Kono (USA) | Music Name: Jess | Genre: Progressive House | Released: 2014 | Album: Wakea | Kono (USA) - Jess

دانلود آهنگ بی کلام (و یو اس آ) Kono (USA) با نام (جس) Jess

هنرمند: و یو اس آ | نام موزیک: جس | سبک: پروگرسیو هاس | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ بی کلام (و یو اس آ) Kono (USA) با نام (جس) Jess [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: NEUS | Music Name: Nyctophilia | Genre: Techno | Released: 2017 | Album: Analogies | NEUS - Nyctophilia

دانلود آهنگ بی کلام (ان یواس) NEUS با نام (نایکتوفیلیا) Nyctophilia

هنرمند: ان یواس | نام موزیک: نایکتوفیلیا | سبک: تکنو | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: فرانسه

دانلود آهنگ بی کلام (ان یواس) NEUS با نام (نایکتوفیلیا) Nyctophilia [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Belzebass | Music Name: WTF (What The Fuck?) | Genre: Electro | Released: 2015 | Belzebass - WTF

دانلود آهنگ بی کلام (بباس) Belzebass با نام (چه مرگته-چه غلطی میکنی) WTF

Related image

هنرمند: بباس | نام موزیک: چه مرگته | سبک: الکترو | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: ایتالیا

دانلود آهنگ بی کلام (بباس) Belzebass با نام (چه مرگته-چه غلطی میکنی) WTF [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Vexento | Music Name: Arcade | Genre: Complextro | Released: 2015 | Vexento - Arcade

دانلود آهنگ بی کلام (وکس انتو) Vexento با نام (دستگاه بازی-یک کلوپ بازی های ویدیویی) Arcade

هنرمند: وکس انتو | نام موزیک: دستگاه بازی | سبک: کام پلکسترو | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: کانادا

دانلود آهنگ بی کلام (وکس انتو) Vexento با نام (دستگاه بازی-یک کلوپ بازی های ویدیویی) Arcade [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Insan3Lik3 & Richard Caddocki | Music Name: Thunder | Genre: Pop/Funk | Released: 2014 | Insan3Lik3 & Richard Caddocki - Thunder

دانلود آهنگ (ریچارد کادوک) Richard Caddock با نام (رعد) Thunder

هنرمند: ریچارد کادوک | نام موزیک: رعد-تندر-آسمان قرمبه | سبک: پاپ و فانک | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: سوئیس

دانلود آهنگ (ریچارد کادوک) Richard Caddock با نام (رعد) Thunder [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Insan3Lik3 & Rob Gasser Feat. Miyoki | Music Name: You Make Me Go | Genre: Electro | Released: 2014 | Insan3Lik3 - You Make Me Go

دانلود آهنگ (راب گاسر) Rob Gasser با نام (تو یه کاری می‌کنی من برم) You Make Me Go

هنرمند: راب گاسر | نام موزیک: تو یه کاری می‌کنی من برم | سبک: الکترو | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: سوئیس

دانلود آهنگ (راب گاسر) Rob Gasser با نام (تو یه کاری می‌کنی من برم) You Make Me Go [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Deadmau5 & Chris James | Music Name: The Veldt | Genre: Progressive House | Released: 2012 | Album: Title Goes Here | Deadmau5 - The Veldt (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو (ددماوس و کریس جمیز) Deadmau5 & Chris James با نام (علف زار) The Veldt

هنرمند: ددماوس و کریس جمیز | نام موزیک: چمن زار | سبک: پروگرسیو هاس | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: کانادا

دانلود موزیک ویدیو (ددماوس و کریس جمیز) Deadmau5 & Chris James با نام (علف زار) The Veldt [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Keyboard Kid & Iain Mannix | Music Name: Lips | Genre: Electro | Released: 2015 | Keyboard Kid & Iain Mannix - Lips

دانلود آهنگ (کیبیورد کید و ایان ماننکس) Keyboard Kid & Iain Mannix با نام (لب ها) Lips

هنرمند: کیبیورد کید و ایان ماننکس | نام موزیک: لب ها | سبک: الکترو | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (کیبیورد کید) Keyboard Kid با نام (لب ها) Lips [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Puppet & Cormak & Richard Caddock | Music Name: Enough Is Enough | Genre: Electro | Released: 2016 | Album: Soft Spoken | Puppet & Cormak - Enough Is Enough

دانلود آهنگ (پاپت و کورمک و ریچارد کادوک) Puppet & Cormak با نام (بس است دیگر بس است-کافی است) Enough Is Enough

Related image

هنرمند: پاپت و کورمک و ریچارد کادوک | نام موزیک: بس است دیگر بس است-کافی است | سبک: الکترو | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: آمریکا و سوئد

دانلود آهنگ (پاپت و کورمک و ریچارد کادوک) Puppet & Cormak با نام (بس است دیگر بس است-کافی است) Enough Is Enough [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Overwerk | Music Name: Last Call | Genre: Electro House | Released: 2012 | Album: After Hours | Overwerk - Last Call

دانلود آهنگ بی کلام (اور ورک) Overwerk با نام (آخرین تماس) Last Call

هنرمند: اور ورک | نام موزیک: آخرین تماس | سبک: الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: کانادا

دانلود آهنگ بی کلام (اور ورک) Overwerk با نام (آخرین تماس) Last Call [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Trampboat | Music Name: Thrillride | Genre: Electro House | Released: 2013 | Trampboat - Thrillride

دانلود آهنگ بی کلام (ترامپ بوت) Trampboat با نام (سواری هیجان) Thrillride

هنرمند: ترامپ بوت | نام موزیک: سواری هیجان | سبک: الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: فنلاند

دانلود آهنگ بی کلام (ترامپ بوت) Trampboat با نام (سواری هیجان) Thrillride [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Martin Mittone | Music Name: Calling Night | Genre: Progressive House | Released: 2013 | Album: Coast of Hope | Martin Mittone - Calling Night

دانلود آهنگ بی کلام (مارتین میتون) Martin Mittone با نام (تماس شبانه) Calling Night

Related image

هنرمند: مارتین میتون | نام موزیک: تماس شبانه | سبک: پروگرسو هاس | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: لهستان

دانلود آهنگ (مارتین میتون) Martin Mittone با نام (تماس شبانه) Calling Night [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Nigel Good & Richard Caddocki | Music Name: Falling A Little | Genre: Progressive House | Released: 2014 | Nigel Good - Falling A Little

دانلود آهنگ (ریچارد کادوک) Richard Caddock با نام (سقوط کوچک) Falling A Little

هنرمند: ریچارد کادوک | نام موزیک: سقوط کوچک | سبک: پروگرسو هاس | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: کانادا

دانلود آهنگ (ریچارد کادوک) Richard Caddock با نام (سقوط کوچک) Falling A Little [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Code Black & Darren Styles | Music Name: Sparks | Genre: Hardstyle | Released: 20 | Album: Journey | Code Black – Sparks (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو (کد بلک) Code Black با نام (جرقه) Sparks

Related image

هنرمند: کد بلک | نام موزیک: جرقه | سبک: هارد استایل | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: استرالیا

دانلود موزیک ویدیو (کد بلک) Code Black با نام (جرقه) Sparks [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Stray Kids | Music Name: Miroh | Genre: Pop | Released: 2019 | Stray Kids - Miroh (Music Video))

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه پسر Stray Kids با نام (میرو) Miroh

هنرمند: استرا کیدز | نام موزیک: میرو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (استرا کیدز) Stray Kids با نام (میرو) Miroh [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Alan Walker & Carpenter & Farruko | Music Name: On My Way | Genre: Moombahton | Released: 2019 | Alan Walker – On My Way (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو (آلن واکر) Alan Walker با نام (در راه من) On My Way

هنرمند: آلن واکر | نام موزیک: در راه من | سبک: مومباتان | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: نروژ

دانلود موزیک ویدیو (آلن واکر) Alan Walker با نام (در راه من) On My Way [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Infinity State | Music Name: Sanjo | Genre: Trance | Released: 2016 | Album: Sanjo / Hwimori | Infinity State - Sanjo

دانلود آهنگ بی کلام ترنس (این فن یتی است) Infinity State با نام (سان جو) Sanjo

هنرمند: این فن یتی استت | نام موزیک: سان جو | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (این فن یتی است) Infinity State با نام (سان جو) Sanjo [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

 Artist: Boys Noize (Alex Ridha) | Music Name: OiOiOi | Genre: Electro/Disco | Released: 20 | Boys Noize - OiOiOi

دانلود آهنگ بی کلام (بویز نویز) Boys Noize با نام (اوی اوی اوی) OiOiOi

هنرمند: بویز نویز | نام موزیک: سواری هیجان | سبک: الکترو و | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: آلمان

دانلود آهنگ بی کلام (بویز نویز) Boys Noize با نام (اوی اوی اوی) OiOiOi [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

دانلود فیلم Bumblebee دوبله فارسی / بامبلبی

( لینک مستقیم + کمکی / کیفیت خارق العاده / محصول آمریکا )

دانلود فیلم Bumblebee دوبله فارسی بامبلبی

محصول: آمریکا

نام فیلم: بامبلبی (Bumblebee)

امتیاز: 7٫6

ژانر: اکشن، هیجان انگیز، علمی و تخیلی

کارگردان: Travis Knight

سال تولید: 20

بازیگران: Hailee Steinfeld, Jorge Lendeborg Jr., John Cena

خلاصه داستان Bumblebee: در طی سال 1987، رباتی بنام بامبلبی” بدنبال سرپناهی در یک شهر ساحلی واقع در کالیفرنیا می‌گردد. چارلی”، دختری که بزودی هجده ساله خواهد شد و به دنبال پیدا کردن جایگاه خود در دنیا است، او را زخم‌خورده و شکسته پیدا میکند و به او کمک میکند تا…[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

دانلود فیلم Overlord دوبله فارسی / ارباب

( لینک مستقیم + کمکی / کیفیت خارق العاده / محصول آمریکا )

دانلود فیلم Overlord دوبله فارسی ارباب

محصول: آمریکا

نام فیلم: ارباب (Overlord)

امتیاز: 7٫2

ژانر: اکشن، هیجان انگیز، ترسناک

کارگردان: Julius Avery

سال تولید: 20

بازیگران: Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier

خلاصه داستان Overlord: در عصر عملیات پیاده‎سازی نرماندی ، گروهی از سربازان چترباز در جبهه‎ی دشمن فرود می‎آیند تا به یک روستای مرموز نفوذ کنند. اما آنها در می‎یابند که آلمان‎ها قصد دارند تا از طریق نیروهای ماوراطبیعی با آنها مبارزه کنند و…[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

دانلود فیلم Sadako vs Kayako دوبله فارسی / ساداکو مقابل کایاکو

( لینک مستقیم + کمکی / کیفیت خارق العاده / محصول ژاپن )

دانلود فیلم Sadako vs Kayako دوبله فارسی ساداکو مقابل کایاکو

دانلود فیلم ساداکو مقابل کایاکو 2016 دوبله فارسی

اطلاعات کامل:

IMDB

محصول: ژاپن

نام فیلم: ساداکو مقابل کایاکو (Sadako vs Kayako)

امتیاز: 5٫1

ژانر: اکشن، هیجان انگیز، ترسناک

کارگردان: Kôji Shiraishi

سال تولید: 2016

بازیگران: Mizuki Yamamoto, Tina Tamashiro, Aimi Satsukawa

خلاصه داستان Sadako vs Kayako: این فیلم رویارویی ارواح خبیث مجموعه فیلم های حلقه و کینه را به تصویر میکشد. ناتسومی پس از تماشای یک ویدیوی نفرین شده، متوجه میشود که تنها دو روز دیگر زنده است و پس از آن توسط ساداکو (شخصیت شیطانی مجموعه حلقه) کشته میشود. بنابراین تنها امید او این است که ساداکو را به جان شیطان دیگری به نام کایاکو (شخصیت شیطانی مجموعه کینه) بیاندازد…[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

دانلود فیلم Sanju دوبله فارسی / سانجو

( لینک مستقیم + کمکی / کیفیت خارق العاده / محصول هند )

دانلود فیلم Sanju دوبله فارسی سانجو

محصول: هند

نام فیلم: سانجو (Sanju)

امتیاز: 8٫2

ژانر: درام

کارگردان: Rajkumar Hirani

سال تولید: 20

بازیگران: Ranbir Kapoor, Paresh Rawal, Manisha Koirala

خلاصه داستان Sanju: زندگی سانجی دات بازیگر پیشکسوت سینمای بالیوود، که در سه مرحله از دوران اعتیاد تا دوران عاشقی و سپس به زندان رفتش را به تصویر میکشد…[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

دانلود فیلم Bad Genius دوبله فارسی / نابغه بد

( لینک مستقیم + کمکی / کیفیت خارق العاده / محصول تایلند )

دانلود فیلم Bad Genius دوبله فارسی نابغه بد

محصول: تایلند

نام فیلم: نابغه بد (Bad Genius)

امتیاز: 7٫7

ژانر: درام

کارگردان: Nattawut Poonpiriya

سال تولید: 2017

بازیگران: Chutimon Chuengcharoensukying, Eisaya Hosuwan, Teeradon Supapunpinyo

خلاصه داستان Bad-Genius: لین، یک دانش‌آموز دبیرستانی نابغه که از طریق تقلب در امتحان پول در می‌آورد، ماموریت جدیدی پیدا می‌کند که او را به سیدنی استرالیا می‌برد. برای تکمیل ماموریت چند میلیون بتی، لین و همکلاسی‌هاش باید امتحان بین‌المللی استیک را تمام کنند و سوال‌ها را به دست دوستانش در تایلند برسانند؛ قبل از اینکه امتحان بار دیگر در کشور خودش برگزار شود.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

دانلود فیلم Stephanie دوبله فارسی / استفانی

( لینک مستقیم + کمکی / کیفیت خارق العاده / محصول آمریکا )

دانلود فیلم Stephanie دوبله فارسی استفانی

محصول: آمریکا

نام فیلم: استفانی (Step-hanie)

امتیاز: 5٫8

ژانر: ترسناک، فانتزی، درام

کارگردان: Akiva Goldsman

سال تولید: 2017

بازیگران: Shree Crooks, Frank Grillo, Anna Torv

خلاصه داستان Stephanie: داستان در مورد دختر نوجوانی است که پدر و مادرش او را در خانه تنها می گذارند و زمانی که به خانه بازمیگردند با نیروی اهریمنی و تاریکی مواجه می شوند که…[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

دانلود فیلم Robin-Hood دوبله فارسی / رابین هود

( لینک مستقیم + کمکی / کیفیت خارق العاده / محصول آمریکا )

دانلود فیلم Robin Hood دوبله فارسی رابین هود

محصول: آمریکا

نام فیلم: رابین هود (Robin-Hood)

امتیاز: 5٫3

ژانر: اکشن, ماجراجویی, هیجان انگیز

کارگردان: Otto Bathurst

سال تولید: 20

بازیگران: Taron Egerton , Jamie Foxx , Ben Mendelsohn

خلاصه داستان Robin-Hood: جنگجوی شجاع، رابین (تارون اگرتون)، به همراه فرمانده و دوست آفریقایی خود (جیمی فاکس)، قیامی علیه دربار فاسد انگلستان را انجام میدهند و به کمک مظلومان مشغول می‌شوند…[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

دانلود فیلم Little Forest دوبله فارسی / جنگل کوچک

( لینک مستقیم + کمکی / کیفیت خارق العاده / محصول کره جنوبی )

دانلود فیلم LittleForest دوبله فارسی جنگل کوچک

محصول: کره جنوبی

نام فیلم: جنگل کوچک (Little Forest)

امتیاز: 6٫9

ژانر: درام

کارگردان: Soon-rye Yim

سال تولید: 20

بازیگران: Tae-ri Kim, So-Ri Moon, Jun-yeol Ryu

خلاصه داستان Little Forest: هه وون، یک زن جوانی است که از زندگی در شهر خسته شده به زادگاهش در حومه شهر می رود جایی که دارای طبیعت زیبا میباشد و در انجا با دو دوست قدیمی خود ملاقات کرده و…[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

دانلود فیلم The Forgiven دوبله فارسی / بخشیده شده

( لینک مستقیم + کمکی / کیفیت خارق العاده / محصول آمریکا )

دانلود فیلم The Forgiven دوبله فارسی بخشیده شده

محصول: آمریکا

نام فیلم: بخشیده شده (The Forgiven)

امتیاز: 5٫8

ژانر: درام

کارگردان: Roland Joffé

سال تولید: 2017

بازیگران: Forest Whitaker, Eric Bana, Jeff Gum, Morné Visser

خلاصه داستان The Forgiven: پس از پایان آپارتاید، اسقف اعظم دزموند توتو با یک قاتل بی رحم که به دنبال رستگاری است ملاقات می کند.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

دانلود فیلم Forgotten دوبله فارسی / فراموش شده

( لینک مستقیم + کمکی / کیفیت خارق العاده / محصول کره جنوبی )

دانلود فیلم Forgotten دوبله فارسی فراموش شده

محصول: کره جنوبی

نام فیلم: فراموش شده (Forgotten)

امتیاز: 7٫3

ژانر: راز الود , جنایی , هیجان انگیز

کارگردان: Jang Hang-Jun

سال تولید: 2017

بازیگران: Ha-Neul Kang , Mu-Yeol Kim , Seong-kun Mun

خلاصه داستان Forgotten: جین سیک، ۲۱ ساله، با خانواده اش به یک خانه جدید نقل مکان میکند. او مبتلا به اسکیزوفرنی هست اما تحت مراقبت مهربانانه خانواده اش هست و مشکلی ندارد تا روزی که…[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Momoland | Music Name: Banana ChaCha | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: Banana Cha Cha | Momoland – Banana ChaCha (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (مومولند) Momoland با نام (موز چاچا) Banana ChaCha

هنرمند: مومولند | نام موزیک: موز چاچا | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (مومولند) Momoland با نام (موز چاچا) Banana ChaCha [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: AOA | Music Name: Bingle Bangle | Genre: Pop | Released: 20 Album: Bin-gle Ban-gle | AOA – Bin-gle Ban-gle (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (ای‌ او ای) AOA با نام (بینگل بینگل) Bingle Bangle

هنرمند: ای‌ او ای | نام موزیک: بینگل بینگل | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (ای‌ او ای) AOA با نام (بینگل بینگل) Bingle Bangle [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Black Pink | Music Name: Kill this Love | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: Kill-This-L0ve | Black Pink – Kill this Love (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (بلک پینک) Black Pink با نام (این عشق را بکش) Kill this Love

هنرمند: بلک پینک | نام موزیک: این عشق را بکش | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بلک پینک) Black Pink با نام (این عشق را بکش) Kill this Love [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: BTS | Music Name: Danger | Genre: Hip hop/Pop | Released: 2014 | Album: Dark & Wild | BTS – Danger (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه پسر (بی تی اس) BTS با نام (خطر) Danger

هنرمند: بی تی اس | نام موزیک: خطر | سبک: پاپ و هیپ هاپ | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بی تی اس) BTS با نام (خطر) Danger [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Taeyeon | Music Name: Four Seasons | Genre: Pop | Released: 2019 | Taeyeon – Four Seasons (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای (ته‌یئون) Taeyeon با نام (چهار فصل) Four Seasons

هنرمند: ته‌یئون | نام موزیک: چهار فصل | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای (ته‌یئون) Taeyeon با نام (چهار فصل) Four Seasons [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Zedd & Katy Perry | Music Name: 365 | Genre: Pop/House | Released: 2019 | Zedd & Katy Perry - 365 (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو (زد و کیتی پری) Zedd & Katy Perry با نام 365

Image result for Zedd

هنرمند: زد و کیتی پری | نام موزیک: 365 | سبک: پاپ و هاس | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: روسیه و آمریکا

دانلود موزیک ویدیو (زد و کیتی پری) Zedd & Katy Perry با نام (365) 365 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Im Yoona | Music Name: Innisfree Day | Genre: Pop/Dance | Released: 2010 | Im Yoona - Innisfree Day

دانلود آهنگ کره ای دخترانه (ایم یونا) Im Yoona با نام (اینیس فری دی) Innisfree Day

هنرمند: ایم یونا | نام موزیک: اینیس فری دی | سبک: پاپ دنس | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ (ایم یونا) Im Yoona با نام (اینیس فری دی) Innisfree Day [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Pitbull & Chris Brown | Music Name: International Love | Genre: Electro Pop | Released: 2011 | Album: Planet Pit | Pitbull – International Love (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو (پیت‌بول و کریس براون) Pitbull & Chris Brown با نام (عشق بین المللی) International Love

هنرمند: پیت‌بول و کریس براون | نام موزیک: عشق بین المللی | سبک: الکترو پاپ | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: آمریکا

دانلود موزیک ویدیو (پیت‌بول) Pitbull با نام (عشق بین المللی) International Love [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Selena Gomez & The Scene | Music Name: Naturally | Genre: Pop | Released: 2010 | Remix: Dave Aude | Selena Gomez – Naturally (Dave Aude Remix) (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس (سلنا گومز) Selena Gomez با نام (به طور طبیعی) Naturally

هنرمند: سلنا گومز | نام موزیک: به طور طبیعی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: آمریکا

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس (سلنا گومز) Selena Gomez با نام (به طور طبیعی) Naturally [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Selena Gomez & The Scene | Music Name: Love You Like A Love Song | Genre: Club | Released: 2011 | Remix: DJ Nejtrino & DJ Stranger | Selena Gomez – Love You Like A Love Song (DJ Nejtrino & DJ Stranger Remix) (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس (سلنا گومز) Selena Gomez با نام (مثل یک ترانه عاشقانه دوستت دارم) Love You Like A Love Song

هنرمند: سلنا گومز | نام موزیک: مثل یک ترانه عاشقانه دوستت دارم | سبک: کلاب | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: آمریکا

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس (سلنا گومز) Selena Gomez با نام (مثل یک ترانه عاشقانه دوستت دارم) Love You Like A Love Song [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Wjsn (Cosmic Girls) | Music Name: Kiss Me | Genre: Pop | Released: 2017 | Wjsn (Cosmic Girls) – Kiss Me 

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (میک گر) Wjsn (Cosmic Girls) با نام (منو ببوس) Kiss Me

هنرمند: میک گر | نام موزیک: منو ببوس | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (میک گر) Cosmic Girls با نام (منو ببوس) Kiss Me [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Jonas Brothers | Music Name: Cool | Genre: Pop Rock | Released: 2019 | Jonas Brothers – Cool (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو گروه پسر (جوناس برادرز) Jonas Brothers با نام (سرد) Cool

هنرمند: جوناس برادرز | نام موزیک: سرد | سبک: پاپ راک | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: آمریکا

دانلود موزیک ویدیو گروه (جوناس برادرز) Jonas Brothers با نام (سرد) Cool [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: AOA Cream | Music Name: I'm Jelly Baby | Genre: Pop | Released: 2016 | AOA Cream – Im Jelly Baby (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر ( ای او ای کرم) AOA Cream با نام (من هستم ژله عزیزم) Im Jelly Baby

Image result for AOA CREAM

هنرمند:  ای او ای کرم | نام موزیک: من هستم ژله عزیزم | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه ( ای او ای کرم) AOA Cream با نام (من هستم ژله عزیزم) Im Jelly Baby [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: DAY6 | Music Name: Days Gone by | Genre: Pop | Released: 20 | Album: Remember Us : Youth Part 2 | DAY6 – Days Gone by (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه پسر (دی‌سیکس) DAY6 با نام (دیز گان بای) Days Gone by

هنرمند: دی‌سیکس | نام موزیک: دیز گان بای | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (دی‌سیکس) DAY6 با نام (دیز گان بای) Days Gone by [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Martin Graff | Music Name: Congo | Genre: Progressive House | Released: 2015 | Album: Congo / Devotion | Martin Graff - Congo

دانلود آهنگ بی کلام (مارتین گرف) Martin Graff با نام (کانگو) Congo

هنرمند: مارتین گرف | نام موزیک: کانگو | سبک: پروگرسیو هاس | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: لهستان

دانلود آهنگ بی کلام (مارتین گرف) Martin Graff با نام (کانگو) Congo [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Scooter | Music Name: Bora! Bora! Bora | Genre: Hard Core | Released: 2017 | Album: Scooter Forever | Scooter – Bora! Bora! Bora (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو گروه (اسکوتر) Scooter با نام (بورا بورا بورا) Bora! Bora! Bora

هنرمند: اسکوتر | نام موزیک: بورا | سبک: هارد کور | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آلمان

دانلود موزیک ویدیو گروه (اسکوتر) Scooter با نام (بورا بورا بورا) Bora! Bora! Bora [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Twice | Music Name: Merry & Happy | Genre: Pop-Dance | Released: 2017 | Album: Merry & Happy | Twice – Merry & Happy

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (توایس) Twice با نام (خوشحال و دل شاد) Merry & Happy

هنرمند: توایس | نام موزیک: خوشحال و دل شاد | سبک: پاپ دنس | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (توایس) Twice با نام (خوشحال و دل شاد) Merry & Happy [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Twice | Music Name: Likey | Genre: Pop/Electropop | Released: 2017 | Album: Twicetagram | Twice – Likey

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (توایس) Twice با نام (لاکی) Likey

هنرمند: توایس | نام موزیک: لاکی | سبک: پاپ و الکترو پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (توایس) Twice با نام (لاکی) Likey [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: APRIL | Music Name: Oh! my Mistake | Genre: Pop | Released: 20 | Album: The Ruby | APRIL – Oh! my Mistake (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (آوریل) April با نام (او اشتباه من) Oh! my Mistake

هنرمند: آوریل | نام موزیک: او اشتباه من | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (آوریل) April با نام (او اشتباه من) Oh! my Mistake [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Katy Perry | Music Name: Last Friday Night | Genre: Pop/Rock | Released: 2010 | Album: Teenage Dream | Katy Perry – Last Friday Night

دانلود آهنگ (کیتی پری) Katy Perry با نام (جمعه‌ شب گذشته) Last Friday Night

Related image

هنرمند: کیتی پری | نام موزیک: جمعه‌ شب گذشته | سبک: پاپ و راک | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (کیتی پری) Katy Perry با نام (جمعه‌ شب گذشته) Last Friday Night [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Inna & Pitbull | Music Name: Good Time | Genre: pop | Released: 2013 | Album: Party Never Ends | Inna – Good Time (Music Video)

دانلود آهنگ (اینا و پیت بول) Inna & Pitbull  با نام (وقت خوش) Good Time

هنرمند: اینا و پیت بول | نام موزیک: وقت خوش | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: رومانی و آمریکا

دانلود آهنگ (اینا و پیت بول) Inna & Pitbull با نام (وقت خوش) Good Time [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Momoland | Music Name: Wonderful Love | Genre: Pop | Released: 20 | Album: GREAT! | Momoland – Wonderful Love

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (مومولند) Momoland با نام (عشق  شگفت‌انگیز) Wonderful Love

هنرمند: مومولند | نام موزیک: عشق شگفت‌انگیز | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (مومولند) Momoland با نام (عشق شگفت‌انگیز) Wonderful Love [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Black Pink | Music Name: Kick It | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: Kill-This-Love | Black Pink – Kick It (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بلک پینک) Black Pink با نام (کیک ایت) Kick It

هنرمند: بلک پینک | نام موزیک: کیک ایت-ضربه او | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بلک پینک) Black Pink با نام (کیک ایت) Kick It [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Perfume | Music Name: Future Pop | Genre: Electropop/Dance | Released: 20 | Album: Future Pop | Perfume – Future Pop (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی گروه دختر (پرفومه) Perfume با نام (آینده پاپ) Future Pop

هنرمند: پرفومه | نام موزیک: آینده پاپ | سبک: الکترو پاپ و دنس | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: ژاپن

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی گروه (پرفومه) Perfume با نام (آینده پاپ) Future Pop [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: T-ARA | Music Name: Number Nine | Genre: Pop | Released: 2014 | Album: Gossip Girls | T-ARA – Number Nine

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (تی-آرا) T-ARA با نام (شماره 9) Number Nine

Image result for T-ARA

هنرمند: تی-آرا | نام موزیک: شماره 9 | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (تی-آرا) T-ARA با نام (شماره 9) Number Nine [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: fx | Music Name: Hot Summer | Genre: Pop | Released: 2011 | Album: Pinocchio | fx – Hot Summer

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (اف ایکس) fx با نام (تابستان داغ) Hot Summer

هنرمند: اف ایکس | نام موزیک: تابستان داغ | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (اف ایکس) fx با نام (تابستان داغ) Hot Summer [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Blackpink | Music Name: Playing With Fire | Genre: Pop | Released: 20 | Album: Blackpink in Your Area | Black pink - Playing With Fire

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (بلک پینک) Black Pink با نام (بازی با آتش) Playing With Fire

هنرمند: بلک پینک | نام موزیک: بازی با آتش | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (بلک پینک) Black Pink با نام (بازی با آتش) Playing With Fire [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: KARA | Music Name: Jumping | Genre: Pop-Dance | Released: 2010 | Album: Girl's Talk | KARA – Jumping

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (کارا) KARA با نام (پریدن) Jumping

هنرمند: کارا | نام موزیک: خوشحال و دل شاد | سبک: پاپ دنس | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (کارا) KARA با نام (پریدن) Jumping [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Enrique Iglesias & Nicole Scherzinger | Music name: Heartbeat | Genre: Pop | Released: 2010 | Album: Euphoria | Enrique Iglesias – Heartbeat

دانلود آهنگ (انریکه ایگل) Selena Gomez با نام (ضربان قلب) Heart beat

هنرمند: انریکه ایگل | نام موزیک: ضربان قلب | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: آمریکایی و اسپانیا

دانلود آهنگ (انریکه ایگل) Selena Gomez با نام (ضربان قلب) Heart beat [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Coldplay | Music Name: Adventure of a Lifetime | Genre: Alternative/Indie | Released: 2015 | Album: A Head Full of Dreams | Coldplay – Adventure of a Lifetime

دانلود آهنگ (کلدپلی) Coldplay با نام (ماجراجویی یک عمر) Adventure of a Life Time

Related image

هنرمند: کلدپلی و بیانسه | نام موزیک: ماجراجویی یک عمر | سبک: آلترناتیو و ایندی | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: انگلستان و آمریکا

دانلود آهنگ (کلدپلی) Coldplay با نام (ماجراجویی یک عمر) Adventure of a Life Time [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Momoland | Music Name: JJan! Koong! Kwang | Genre: Pop | Released: 2016 | Album: Welcome to MOMOLAND | Momoland – JJan! Koong! Kwang (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (مومولند) Momoland با نام (جی جان گ کیلوان) JJan! Koong! Kwang

Related image

هنرمند: مومولند | نام موزیک: جی جان گ کیلوان | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (مومولند) Momoland با نام (جی جان گ کیلوان) JJan! Koong! Kwang [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Ramin Djawadi | Music Name: Game Of Thrones | Genre: Dubstep | Released: 2012 | Remix: Rameses B | Ramin Djawadi – Game Of Thrones (Rameses B Remix) (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس (رامین جوادی) Ramin Djawadi با نام (بازی تاج تخت) Game Of Thrones

Related image

هنرمند: رامین جوادی | نام موزیک: بازی تاج تخت | سبک: داب استپ | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: ایران

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس (رامین جوادی) Ramin Djawadi با نام (بازی تاج تخت) Game Of Thrones [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Saturday | Music Name: WiFi | Genre: Pop | Released: 2019 | Saturday – WiFi (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (ستوردی) Saturday با نام (وای فای) WiFi

Related image

هنرمند: ستوردی | نام موزیک: وای فای | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (ستوردی) Saturday با نام (وای فای) WiFi [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Generations From Exile Tribe | Music Name: G-Energy | Genre: Pop | Released: 20 | Generations From Exile Tribe – G-Energy (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی گروه پسر (گنراتیونس فرم اکسیله تربه) Generations From Exile Tribe با نام (انرژی جی) G-Energy

هنرمند: گنراتیونس فرم اکسیله تربه | نام موزیک: انرژی جی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: ژاپن

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی گروه (گنراتیونس فرم اکسیله تربه) Generations From Exile Tribe با نام (انرژی جی) G-Energy [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Selena Gomez & Gucci Mane | Music name: Fetish | Genre: Trap/Pop | Released: 2017 | Selena Gomez – Fetish

دانلود آهنگ (سلنا گومز) Selena Gomez با نام (طلسم) Fetish

هنرمند: سلنا گومز | نام موزیک: طلسم | سبک: پاپ و تی رپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آمریکایی

دانلود آهنگ (سلنا گومز) Selena Gomez با نام (طلسم) Fetish [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Little Big | Music Name: Faradenza | Genre: Rave/Pop | Released: 20 | Album: Antipositive, Pt. 1 | Little Big – Faradenza (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو روسی گروه (لیتل بیگ) Little Big با نام (فریدنزا) Faradenza

هنرمند: لیتل بیگ | نام موزیک: فریدنزا | سبک: پاپ ری و | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: روسیه

دانلود موزیک ویدیو روسی گروه (لیتل بیگ) Little Big با نام (فریدنزا) Faradenza [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Kara | Music Name: CUPID | Genre: Pop | Released: 2015 | Album: In Love | Kara – Cupid (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (کارا) Kara با نام (کوپید) CUPID

هنرمند: کارا | نام موزیک: کوپید | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (کارا) Kara با نام (کوپید) CUPID [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Twice | Music Name: Fancy | Genre: Pop | Released: 2019 | TWICE – Fancy (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (توایس) Twice با نام (تصور کردن) Fancy

هنرمند: توایس | نام موزیک: تصور کردن | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (توایس) Twice با نام (تصور کردن) Fancy [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: E-girls | Music Name: EG-Energy | Genre: Pop | Released: 20 | E-girls – EG-Energy (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی گروه دختر (ای-گر) E-girls با نام (ایی جی انرژی) EG-Energy

هنرمند: ای-گر | نام موزیک: ایی جی انرژی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: ژاپن

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی گروه (ای-گر) E-girls با نام (ایی جی انرژی) EG-Energy [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Lady Antebellum & Audien | Music Name: Something Better | Genre: House/Pop | Released: 2015 | Album: Daydreams | Lady Antebellum & Audien – Something Better (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو (لیدی آنتبلوم) Lady Antebellum با نام (یه چیز بهتر) Something Better

هنرمند: لیدی آنتبلوم | نام موزیک: یه چیز بهتر | سبک: هاس و پاپ | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: آمریکا

دانلود موزیک ویدیو (لیدی آنتبلوم) Lady Antebellum با نام (یه چیز بهتر) Something Better [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Steve Aoki & Monsta X | Music Name: Play It Cool | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: Take.2 We Are Here | Steve Aoki & Monsta X – Play It Cool (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه پسر (مونستا ایکس) Monsta X با نام (اون بازی سرده) Play It Cool

Image result for monsta x

هنرمند: مونستا ایکس | نام موزیک: اون بازی سرده | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (مونستا ایکس) Monsta X با نام (اون بازی سرده) Play It Cool [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: KARA | Music Name: Jumping | Genre: Pop-Dance | Released: 2010 | Album: Girl's Talk | KARA – Jumping (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (کارا) KARA با نام (پریدن) Jumping

هنرمند: کارا | نام موزیک: پریدن | سبک: پاپ دنس | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (کارا) KARA با نام (پریدن) Jumping [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: fx | Music Name: Butterfly | Genre: Pop | Released: 2019 | fx – Butterfly (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (اف ایکس) fx با نام (پروانه) Butterfly

هنرمند: اف ایکس | نام موزیک: پروانه | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (اف ایکس) fx با نام (پروانه) Butterfly [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Apink | Music Name: GO GO | Genre: Pop | Released: 2017 | Album: Pink Stories | Apink – Go Go

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (ای‌پینک) Apink با نام (برو برو) GO GO

هنرمند: ای‌پینک | نام موزیک: برو برو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (ای‌پینک) Apink با نام (برو برو) GO GO [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: AOA | Music Name: Oh Boy | Genre: Pop | Released: 2015 | Album: Ace of Angels | AOA – Oh Boy

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (ای او ای) AOA با نام (اوه پسر) Oh Boy

هنرمند: ای او ای | نام موزیک: اوه پسر | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (ای او ای) AOA با نام (اوه پسر) Oh Boy [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Secret | Music Name: Shy Boy | Genre: Pop | Released: 2012 | Album: Welcome to Secret Time | Secret – Shy Boy (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (سکرت) Secret با نام (پسر خجالتی) Shy Boy

هنرمند: سکرت | نام موزیک: پسر خجالتی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (سکرت) Secret با نام (پسر خجالتی) Shy Boy [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Melody Day | Music Name: Speed Up | Genre: Pop | Released: 2015 | Melody Day – Speed Up (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (ملودی دی) Melody Day با نام (سرعت بالا) Speed Up

هنرمند: ملودی دی | نام موزیک: سرعت بالا | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (ملودی دی) Melody Day با نام (سرعت بالا) Speed Up [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: DJ Avi8 | Music Name: Affection | Genre: Hardstyle | Released: 2015 | DJ Avi8 – Affection (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو (آوی8) Avi8 با نام (علاقه-محبت-عاطفه) Affection

هنرمند: آوی8 | نام موزیک: علاقه | سبک: استایل هارد | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: اسکاتلند

دانلود موزیک ویدیو (آوی8) Avi8 با نام (علاقه-محبت-عاطفه) Affection [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Loona | Music Name: Butterfly | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: [X X] | LOONA – Butterfly (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (لونا) LOONA با نام (پروانه) Butterfly

Image result for loona

هنرمند: لونا | نام موزیک: پروانه | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (لونا) LOONA با نام (پروانه) Butterfly [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Jennifer Lopez & Pitbull | Music Name: On The Floor | Genre: Pop | Released: 2011 | Album: LOVE? | Jennifer Lopez – On The Floor 

دانلود آهنگ (جنیفر لوپز و پیت بول) Jennifer Lopez & Pitbull با نام (روی زمین) On The Floor

هنرمند: جنیفر لوپز و پیتبول | نام موزیک: روی زمین | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (جنیفر لوپز) Jennifer Lopez با نام (روی زمین) On The Floor [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Secret | Music Name: Talk That | Genre: Pop | Released: 2012 | Secret – Talk That (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (سکرت) Secret با نام (تاک دت) Talk That

هنرمند: سکرت | نام موزیک: تاک دت | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (سکرت) Secret با نام (تاک دت) Talk That [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

 Artist: BTS | Music Name: DNA | Genre: Hip-Hop/Rap | Released: 20 | Album: Face Yourself | BTS - DNA (Original Mix and Remix)

دانلود آهنگ کره ای گروه پسر (بی تی اس) BTS با نام (دی ان ای) DNA (به همراه ریمیکس Remix)

هنرمند: بی تی اس | نام موزیک: دی ان ای | سبک: رپ و هیپ هاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (بی تی اس) BTS با نام (دی ان ای) DNA (به همراه ریمیکس Remix) [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Shaa | Music Name: Las De La Intuicion | Genre: Synth-Pop/Euro House | Released: 2005 | Album: Fijación Oral, Vol. 1 | Shaa – Las De La Intuicion

دانلود آهنگ (شا) Shaa با نام (لاس دی لا اینتوایشن) Las De La Intuicion

هنرمند: بیانسه و شا | نام موزیک: لاس دی لا اینتوایشن | سبک: سینث پاپ و یورو هاس | تاریخ انتشار: 2005 | ملیت: کلمبیا

دانلود آهنگ (شا) Shaa با نام (لاس دی لا اینتوایشن) Las De La Intuicion [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: EXO | Music Name: Love Shot | Genre: Pop | Released: 20 | Album: Love Shot | EXO - Love Shot (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه پسر (اکسو) EXO با نام (شلیک عشق) Love Shot

Image result for EXO - Universe

هنرمند: اکسو | نام موزیک: شلیک عشق | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (اکسو) EXO با نام (شلیک عشق) Love Shot [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: KARA | Music Name: Jumping | Genre: Pop-Dance | Released: 2010 | Album: Girl's Talk | KARA – Jumping (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (کارا) KARA با نام (پریدن) Jumping

هنرمند: کارا | نام موزیک: پریدن | سبک: پاپ دنس | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (کارا) KARA با نام (پریدن) Jumping [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Crazy Loop | Music Name: Joanna (Shut up) | Genre: Pop | Released: 2007 | Album: The Power of Shower | Crazy Loop – Joanna (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو (کریزی لوپ) Crazy Loop با نام (جونا خفه شو) Joanna (Shut up)

Related image

هنرمند: کریزی لوپ | نام موزیک: جونا خفه شو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2007 | ملیت: مولداوی

دانلود موزیک ویدیو (کریزی لوپ) Crazy Loop با نام (جونا خفه شو) Joanna (Shut up) [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: BTS | Music Name: Boy With Luv | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: Map of the Soul: Persona | BTS – Boy With Luv (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه پسر (بی تی اس) BTS با نام (پسر با معشوق) Boy With Luv

هنرمند: بی تی اس | نام موزیک: پسر با معشوق | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بی تی اس) BTS با نام (پسر با معشوق) Boy With Luv [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: IZOne | Music Name: Violeta | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: Heart*Iz | IZOne – Violeta (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (آی زون) IZOne با نام (ویولتا) Violeta

Image result for IZOne - La Vie En Rose

هنرمند: آی زون | نام موزیک: ویولتا | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (آی زون) IZOne با نام (ویولتا) Violeta [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Reol | Music Name: Gekihaku | Genre: Pop | Released: 20 | Album: Jijitsujo | Reol – Gekihaku (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی گروه (ری رول) Reol با نام (گکیهاکو) Gekihaku

Related image

هنرمند: ری رول | نام موزیک: گکیهاکو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: ژاپن

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی گروه (ری رول) Reol با نام (گکیهاکو) Gekihaku [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Bts & Blackpink | Music Name: Kill This Boy With Luv | Genre: Mashup | Released: 2019 | Remix: DJ Flapjack | Bts & Blackpink – Kill This Boy With Luv (DJ Flapjack Remix) (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای ریمیکس (بلک پینک و بی تی اس) Bts & Blackpink با نام (کشتن این پسر با معشوق) Kill This Boy With Luv

هنرمند: بلک پینک و بی تی اس | نام موزیک: کشتن این پسر با معشوق | سبک: میش آپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای ریمیکس (بلک پینک و بی تی اس) Bts & Blackpink با نام (کشتن این پسر با معشوق) Kill This Boy With Luv [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Rihanna | Music Name: Disturbia | Genre: R&B/Soul/Pop | Released: 2007 | Album: Good Girl Gone Bad | Rihanna - Disturbia

دانلود آهنگ (ریانا) Rihanna با نام (آشفته) Disturbia

هنرمند: ریانا | نام موزیک: آشفته | سبک: پاپ سول و آراندبی | تاریخ انتشار: 2007 | ملیت: باربادوس

دانلود آهنگ (ریانا) Rihanna با نام (آشفته) Disturbia [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Katy Perry & Ariana Grande | Music Name: Chained To The Rhythm Into You | Genre: Mashup | Released: 2017 | Remix: DJ Flapjack | Katy Perry & Ariana Grande – Chained To The Rhythm Into You (DJ Flapjack Mashup Remix) (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس (کیتی پری و آریانا گرانده) Katy Perry & Ariana Grande با نام (به تو زنجیر به ریتم) Chained To The Rhythm Into You

هنرمند: کیتی پری و آریانا گرانده | نام موزیک: به تو زنجیر به ریتم | سبک: میش آپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: آمریکا

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس (کیتی پری و آریانا گرانده) Katy Perry & Ariana Grande با نام (به تو زنجیر به ریتم) Chained To The Rhythm Into You [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: T-ARA | Music Name: Bo Peep Bo Peep | Genre: Pop | Released: 2009 | Album: Absolute First Album | T-ARA – Bo Peep Bo Peep (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (تی-آرا) T-ARA با نام (بو پپ بو پپ) Bo Peep Bo Peep

هنرمند: تی-آرا | نام موزیک: بو پپ بو پپ | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2009 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (تی-آرا) T-ARA با نام (بو پپ بو پپ) Bo Peep Bo Peep [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Pristin | Music Name: Wee Woo | Genre: Pop | Released: 2017 | Album: Hi! Pristin | Pristin – Wee Woo (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (پرستین) Pristin با نام (وی و) Wee Woo

هنرمند: پرستین | نام موزیک: وی و | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (پرستین) Pristin با نام (وی و) Wee Woo [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Girls Generation (SNSD) | Music Name: Oh!GG | Genre: Pop | Released: 20 | SNSD – Oh!GG (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (گر جنریشن) Girls Generation (SNSD) با نام (او جی جی) Oh!GG

Image result for Girls Generation - Oh GG

هنرمند: گر جنریشن | نام موزیک: او جی جی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گر جنریشن) Girls Generation (SNSD) با نام (او جی جی) Oh!GG [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Rihanna | Music Name: Where Have You Been | Genre: Pop | Released: 2011 | Album: Talk That Talk | Rihanna - Where Have You Been

دانلود آهنگ (ریانا) Rihanna با نام (جایی که تو باشی عزیزم) Where Have You Been

هنرمند: ریانا | نام موزیک: جایی که تو باشی عزیزم | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: باربادوس

دانلود آهنگ (ریانا) Rihanna با نام (جایی که تو باشی عزیزم) Where Have You Been [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Taeyeon | Music Name: Voice | Genre: Pop | Released: 2019 | Taeyeon – Voice (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای (ته‌یئون) Taeyeon با نام (صدا) Voice

هنرمند: ته‌یئون | نام موزیک: صدا | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای (ته‌یئون) Taeyeon با نام (صدا) Voice [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: J.Geco | Music Name: Chicken Song | Genre: Techno | Released: 20 | J.Geco – Chicken Song (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو (جی-گکو) J.Geco با نام (آهنگ مرغ) Chicken Song

هنرمند: جی-گکو | نام موزیک: آهنگ مرغ | سبک: تکنو | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: آمریکا

دانلود موزیک ویدیو (جی-گکو) J.Geco با نام (آهنگ مرغ) Chicken Song [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Martin Graff & Martin Soundriver | Music Name: Green Sky | Genre: Trance | Released: 2013 | Martin Graff - Green Sky

دانلود آهنگ بی کلام (مارتین گرف) Martin Graff با نام (آسمان سبز) Green Sky

هنرمند: مارتین گرف | نام موزیک: آسمان سبز | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: لهستان

دانلود آهنگ بی کلام (مارتین گرف) Martin Graff با نام (آسمان سبز) Green Sky [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: DJ Fabio & Moon | Music Name: About To Make Mayo | Genre: Psychedelic | Released: 2016 | Album: Emotionally Unplugged | DJ Fabio & Moon - About To Make Mayo

دانلود آهنگ (دی جی فابیو) DJ Fabio با نام (درباره ساختن مایو) About To Make Mayo

هنرمند: دی جی فابیو و مون | نام موزیک: درباره ساختن مایو | سبک: سایکدلیا | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (دی جی فابیو) DJ Fabio با نام (درباره ساختن مایو) About To Make Mayo [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: T-ARA | Music Name: Do You Know Me | Genre: Pop | Released: 2013 | T-ARA – Do You Know Me

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (تی-آرا) T-ARA با نام (ایا من را میشناسی) Do You Know Me

هنرمند: تی-آرا | نام موزیک: ایا من را میشناسی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (تی-آرا) T-ARA با نام (ایا من را میشناسی) Do You Know Me [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: HYO & 3LAU | Music Name: Punk Right Now | Genre: Pop | Released: 20 | HYO & 3LAU – Punk Right Now (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای (هیویئون) HYO با نام (پانک رایت نه-بی ارزش در حال حاضر) Punk Right Now

هنرمند: هیویئون | نام موزیک: بی ارزش در حال حاضر | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای (هیویئون) HYO با نام (پانک رایت نه) Punk Right Now [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

 Artist: Lady Gaga & Colby O'Donis | Music Name: Just Dance | Genre: Electropop | Released: 2012 | Album: The Fame | Lady Gaga - Just Dance

دانلود آهنگ (لیدی گاگا) Lady Gaga با نام (فقط برقص) Just Dance

هنرمند: لیدی گاگا | نام موزیک: فقط برقص | سبک: الکتروپاپ | تاریخ انتشار: 2008 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (لیدی گاگا) Lady Gaga با نام (فقط برقص) Just Dance [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Sia & Kendrick Lamar | Music Name: The Greatest | Genre: Pop-Dance | Released: 2016 | Album: The Greatest | Sia – The Greatest

دانلود آهنگ (سیا) Sia & Kendrick Lamar با نام (بزرگترین) The Greatest

هنرمند: سیا | نام موزیک: بزرگترین | سبک: پاپ دنس | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (سیا) Sia & Kendrick Lamar با نام (بزرگترین) The Greatest [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: AOA | Music Name: Like a Cat | Genre: Pop-Dance | Released: 2015 | Album: Ace of Angels | AOA – Like a Cat

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (ای او ای) AOA با نام (مثل یک گربه) Like a Cat

هنرمند: ای او ای | نام موزیک: مثل یک گربه | سبک: پاپ دنس | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (ای او ای) AOA با نام (مثل یک گربه) Like a Cat [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: AOA | Music Name: Bingle Bangle | Genre: Pop | Released: 20 Album: Bingle Bangle | AOA – Bingle Bangle 

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (ای‌ او ای) AOA با نام (بینگل بینگل) Bingle Bangle

هنرمند: ای‌ او ای | نام موزیک: بینگل بینگل | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (ای‌ او ای) AOA با نام (بینگل بینگل) Bingle Bangle [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

 Artist: Martin Mittone | Music Name: Time Goes On | Genre: Chill Step/House | Released: 2013 | Album: Finally | Martin Mittone - Time Goes On

دانلود آهنگ بی کلام (مارتین میتون) Martin Mittone با نام (زمان میگذرد) Time Goes On

هنرمند: مارتین میتون | نام موزیک: زمان میگذرد | سبک: چیل استپ و هاس | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: لهستان

دانلود آهنگ بی کلام (مارتین میتون) Martin Mittone با نام (زمان میگذرد) Time Goes On [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Gugudan 5959 | Music Name: ICE CHU | Genre: Pop | Released: 2017 | Gugudan 5959 – ICE CHU (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (گوگودان) Gugudan 5959 با نام (آس چو) ICE CHU

هنرمند: گوگودان 5959 | نام موزیک: آس چو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گوگودان) Gugudan 5959 با نام (آس چو) ICE CHU [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: T-ARA | Music Name: Ma Boo | Genre: Pop | Released: 2010 | Album: Temptastic | T-ARA – Ma Boo (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (تی-آرا) T-ARA با نام (ما بو) Ma Boo

هنرمند: تی-آرا | نام موزیک: ما بو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (تی-آرا) T-ARA با نام (ما بو) Ma Boo [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: LOONA | Music Name: Love Cherry Motion | Genre: Pop | Released: 2017 | Loona – Love Cherry Motion (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (لونا) Loona با نام (عشق گیلاس حرکت) Love Cherry Motion

هنرمند: لونا | نام موزیک: عشق گیلاس حرکت | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (لونا) Loona با نام (عشق گیلاس حرکت) Love Cherry Motion [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: P.O.P | Music Name: Catch You | Genre: Pop | Released: 2017 | Album: Puzzle Of POP | P.O.P – Catch You (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (پی او پی) P.O.P با نام (گرفتمت) Catch You

هنرمند: پی او پی | نام موزیک: گرفتمت | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (پی او پی) P.O.P با نام (گرفتمت) Catch You [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: 9MUSES (Nine Muses) | Music Name: Love City | Genre: Pop | Released: 2017 | Album: MUSES DIARY PART.3 | 9MUSES – Love City (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه 9MUSES (Nine Muses) با نام Love City

هنرمند: 9MUSES | نام موزیک: شهر عشق | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه 9MUSES (Nine Muses) با نام (شهر عشق) Love City [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Designer Drugs | Music Name: The Terror | Genre: Electro | Released: 2011 | Album: Hardcore/Softcore | Designer Drugs – The Terror

دانلود آهنگ Designer Drugs با نام (وحشت) The Terror

هنرمند: دی زاینر دروگس | نام موزیک: هراس-وحشت-خوف-ترس زیاد | سبک: الکترو | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (دی زاینر دروگس) Designer Drugs با نام (وحشت) The Terror [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: NCT 127 & Jason Derulo | Music Name: Let's Shut Up & Dance | Genre: Pop | Released: 2019 | Jason Derulo – Let's Shut Up & Dance (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای (جیسون درولو) Jason Derulo با نام (بیا خفه شو و برقص) Let's Shut Up & Dance

هنرمند: جیسون درولو | نام موزیک: بیا خفه شو و برقص | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی و چین و آمریکا

دانلود موزیک ویدیو کره ای (جیسون درولو) Jason Derulo با نام (بیا خفه شو و برقص) Let's Shut Up & Dance [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: DJ Evave (Andrey Stadnichenko) | Music Name: The Trace | Genre: Progressive House | Released: 2017 | Evave – Night in White

دانلود آهنگ روسی (ایوا) Evave با نام (د تریس) The Trace

هنرمند: ایوا | نام موزیک: د تریس | سبک: پروگرسیو هاس | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: روسیه

دانلود آهنگ روسی (ایوا) Evave با نام (د تریس) The Trace [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Boys Noize | Music Name: Overthrow | Genre: Electro | Released: 2016 | Album: Mayday | Boys Noize – Overthrow (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو (بویز نویز) Boys Noize با نام (سرنگونی) Overthrow

هنرمند: بویز نویز | نام موزیک: سرنگونی | سبک: الکترو | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: آلمان

دانلود موزیک ویدیو (بویز نویز) Boys Noize با نام (سرنگونی) Overthrow [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Brave Girls | Music Name: Rollin | Genre: Pop | Released: 2017 | Album: Rollin | Brave Girls – Rollin

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر (برو گرز) Brave Girls با نام (رولین) Rollin

هنرمند: برو گرز | نام موزیک: رولین | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (برو گرز) Brave Girls با نام (رولین) Rollin [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Ailee (Amy Lee) | Music Name: I Will Show You | Genre: pop | Released: 2012 | Album: Invitation | Ailee – I Will Show You (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای (آیلی) Ailee با نام (من به تو نشان خواهم داد) I Will Show You

هنرمند: آیلی | نام موزیک: من به تو نشان خواهم داد | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای (آیلی) Ailee با نام (من به تو نشان خواهم داد) I Will Show You [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: OhBliss | Music Name: Bunny Bunny | Genre: Pop | Released: 2016 | OhBliss – Bunny Bunny (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (او بلیس) Oh Bliss با نام Bunny Bunny

هنرمند: او بلیس | نام موزیک: بینی بانی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (او بلیس) Oh Bliss با نام (بینی بانی) Bunny Bunny [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: TAEMIN (Lee Tae-min) | Music Name: MOVE | Genre: R&B/Pop | Released: 2017 | TAEMIN – MOVE (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای (لی ته-مین) TAEMIN با نام (حرکت) MOVE

هنرمند: لی ته-مین | نام موزیک: حرکت | سبک: پاپ و اراندبی | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای (لی ته-مین) TAEMIN با نام (حرکت) MOVE [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Black Pink | Music Name: STAY | Genre: Folk | Released: 2016 | Album: Square Two | Black Pink – STAY (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه Blackpink با نام STAY

هنرمند: بلک پینک | نام موزیک: ماندن | سبک: فولکلور | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بلک پینک) Black Pink با نام (ماندن) STAY [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Black Pink | Music Name: STAY | Genre: Folk | Released: 2016 | Album: Square Two | Black Pink – STAY (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه Blackpink با نام STAY

هنرمند: بلک پینک | نام موزیک: ماندن | سبک: فولکلور | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بلک پینک) Black Pink با نام (ماندن) STAY [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: KARA | Music Name: Mamma Mia | Genre: Pop-Dance | Released: 2015 | Album: Girl's Story | KARA – Mamma Mia (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (کارا) KARA با نام (ماما میا) Mamma Mia

هنرمند: کارا | نام موزیک: ماما میا | سبک: پاپ دنس | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (کارا) KARA با نام (ماما میا) Mamma Mia [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Momoland | Music Name: Freeze | Genre: Pop | Released: 2017 | Album: Freeze! | Momoland – Freeze (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (مومولند) Momoland با نام (ثابت ماندن) Freeze

هنرمند: مومولند | نام موزیک: فیرز (برجای خشک شدن-ثابت ماندن) | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (مومولند) Momoland با نام (ثابت ماندن) Freeze [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Pristin | Music Name: WE LIKE | Genre: Pop | Released: 2017 | Album: SCHXXL OUT | Pristin – We Like (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (پرستین) Pristin با نام (وی لاکی) We Like

هنرمند: پرستین | نام موزیک: وی لاکی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (پرستین) Pristin با نام (وی لاکی) We Like [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: The Saturdays | Music Name: Up | Genre: Pop | Released: 2008 | Album: Chasing Lights | The Saturdays – Up (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو گروه دختر (د ستردیز) The Saturdays با نام (بالا) Up

هنرمند: د ستردیز | نام موزیک: بالا | سبک: پاپ و رپ | تاریخ انتشار: 2008 | ملیت: انگلیس

دانلود موزیک ویدیو گروه (د ستردیز) The Saturdays با نام (بالا) Up [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Gugudan | Music Name: Chococo | Genre: Pop | Released: 20 |Gugudan – Chococo (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (گوگودان) Gugudan با نام (چاکوکو) Chococo

هنرمند: گوگودان | نام موزیک: چاکوکو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گوگودان) Gugudan با نام (چاکوکو) Chococo [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Twice | Music Name: Likey | Genre: Pop/Electropop | Released: 2017 | Album: Twicetagram | Twice – Likey (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (توایس) Twice با نام (لاکی) Likey

هنرمند: توایس | نام موزیک: لاکی | سبک: پاپ و الکترو پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (توایس) Twice با نام (لاکی) Likey [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: EXID | Music Name: ME & YOU | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: WE | EXID – ME & YOU (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (اکس ایدی) EXID با نام (من و تو) ME & YOU

هنرمند: اکس ایدی | نام موزیک: من و تو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (اکس ایدی) EXID با نام (من و تو) ME & YOU [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Weki Meki | Music Name: Picky Picky | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: LOCK END LOL | Weki Meki – Picky Picky (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (ویکی میکی) Weki Meki با نام (پیکی پیکی) Picky Picky

هنرمند: ویکی میکی | نام موزیک: پیکی پیکی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (ویکی میکی) Weki Meki با نام (پیکی پیکی) Picky Picky [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Chris Brown & Busta Rhymes & Lil Wayne | Music Name: Look At Me Now | Genre: Hip-Hop/Rap | Released: 2011 | Album: F.A.M.E. | Chris Brown – Look At Me Now

دانلود آهنگ (کریس براون) Chris Brown & Busta Rhymes & Lil Wayne با نام (حالا به من نگاه کن) Look At Me Now

هنرمند: کریس براون | نام موزیک: حالا به من نگاه کن | سبک: پاپ و سول و آراندبی | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (کریس براون) Chris Brown با نام (حالا به من نگاه کن) Look At Me Now [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Chris Brown | Music Name: Turn Up the Music | Genre: R&B/Soul/Pop | Released: 2012 | Album: Fortune | Chris Brown – Turn Up the Music

دانلود آهنگ (کریس براون) Chris Brown با نام (صدای آهنگو زیاد کن) Turn Up the Music

هنرمند: کریس براون | نام موزیک: صدای آهنگو زیاد کن | سبک: پاپ و سول و آراندبی | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (کریس براون) Chris Brown با نام (صدای آهنگو زیاد کن) Turn Up the Music [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: BTS | Music Name: Make It Right | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: Map of the Soul: Persona | BTS – Make It Right (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (بی تی اس) BTS با نام (درستش کن) Make It Right

هنرمند: بی تی اس | نام موزیک: درستش کن | سبک: پاپ و هیپ هاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بی تی اس) BTS با نام (درستش کن) Make It Right [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Shachi | Music Name: Turn Up The Music | Genre: Hip-Hop/Rap | Released: 20 | Shachi – Turn Up The Music (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی (شاچی) Shachi با نام (زیاد کردن موزیک-روشن کردن موزیک) Turn Up The Music

هنرمند: شاچی | نام موزیک: زیاد کردن موزیک-روشن کردن موزیک | سبک: هیپ هاپ و رپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: ژاپن

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی (شاچی) Shachi با نام (زیاد کردن موزیک-روشن کردن موزیک) Turn Up The Music [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Owl City & Carly Rae Jepsen | Music Name: Good Time | Genre: Pop | Released: 2012 | Album: The Midsummer Station | Owl City - Good Time 

دانلود آهنگ (اول سیتی و کارلی ری جپسن) Owl City & Carly Rae Jepsen با نام (وقت خوش) Good Time

هنرمند: اول سیتی و کارلی ری جپسن | نام موزیک: وقت خوش | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (اول سیتی و کارلی ری جپسن) Owl City & Carly Rae Jepsen با نام (وقت خوش) Good Time [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Alexander Rybak | Music Name: Fairytale | Genre: Pop | Released: 2009 | Album: Fairytales | Alexander Rybak - Fairytale (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو روسی (الکساندر ریباک) Alexander Rybak با نام (افسانه ها) Fairytale

هنرمند: الکساندر ریباک | نام موزیک: افسانه ها | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2009 | ملیت: روسیه

دانلود موزیک ویدیو روسی (الکساندر ریباک) Alexander Rybak با نام (افسانه ها) Fairytale [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Saad Lamjarred | Music Name: Ghaltana | Genre: Pop | Released: 2016 | Saad Lamjarred – Ghaltana (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو عربی (سعد المجرد) Saad Lamjarred با نام (غلطانة) Ghaltana

هنرمند: سعد المجرد | نام موزیک: غلطانة | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: مراکش

دانلود موزیک ویدیو عربی (سعد المجرد) Saad Lamjarred با نام (غلطانة) Ghaltana [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: GFriend | Music Name: Memoria | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: Time for Us | GFriend – Memoria (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (جی فرند) GFriend با نام (خاطره) Memoria

هنرمند: جی فرند | نام موزیک: خاطره | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (جی فرند) GFriend با نام (خاطره) Memoria [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Flo Rida | Music Name: Good Feeling | Genre: Rap/Pop | Released: 2012 | Album: Wild Ones | Flo Rida – Good Feeling

دانلود آهنگ (فلو رایدا) Flo Rida با نام (احساس خوب) Good Feeling

هنرمند: فلو رایدا | نام موزیک: احساس خوب | سبک: پاپ و رپ | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (فلو رایدا) Flo Rida با نام (احساس خوب) Good Feeling [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: AOA | Music Name: Wow War Tonight | Genre: Electropop | Released: 2016 Album: Runway | AOA – Wow War Tonight (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (ای‌ او ای) AOA با نام (وو جنگ امشب) Wow War Tonight

هنرمند: ای‌ او ای | نام موزیک: وو جنگ امشب | سبک: الکترو پاپ | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (ای‌ او ای) AOA با نام (وو جنگ امشب) Wow War Tonight [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Rihanna & Jay-Z | Music Name: Umbrella | Genre: Pop | Released: 2008 | Album: Good Girl Gone Bad | Rihanna - Umbrella

دانلود آهنگ (ریانا) Rihanna با نام (چتر) Umbrella

هنرمند: ریانا | نام موزیک: چتر | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: باربادوس

دانلود آهنگ (ریانا) Rihanna با نام (چتر) Umbrella [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Shachi | Music Name: Hero | Genre: Hip-Hop/Rap | Released: 20 | Shachi – Hero (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی (شاچی) Shachi با نام (قهرمان) Hero

هنرمند: شاچی | نام موزیک: قهرمان | سبک: هیپ هاپ و رپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: ژاپن

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی (شاچی) Shachi با نام (قهرمان) Hero [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Alexander Rybak | Music Name: Fairytale | Genre: Pop | Released: 2009 | Album: Fairytales | Alexander Rybak - Fairytale (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو روسی (الکساندر ریباک) Alexander Rybak با نام (افسانه ها) Fairytale

هنرمند: الکساندر ریباک | نام موزیک: افسانه ها | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2009 | ملیت: روسیه

دانلود موزیک ویدیو روسی (الکساندر ریباک) Alexander Rybak با نام (افسانه ها) Fairytale [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Saad Lamjarred | Music Name: Ghaltana | Genre: Pop | Released: 2016 | Saad Lamjarred – Ghaltana (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو عربی (سعد المجرد) Saad Lamjarred با نام (غلطانة) Ghaltana

هنرمند: سعد المجرد | نام موزیک: غلطانة | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: مراکش

دانلود موزیک ویدیو عربی (سعد المجرد) Saad Lamjarred با نام (غلطانة) Ghaltana [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: GFriend | Music Name: Memoria | Genre: Pop | Released: 2019 | Album: Time for Us | GFriend – Memoria (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (جی فرند) GFriend با نام (خاطره) Memoria

هنرمند: جی فرند | نام موزیک: خاطره | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (جی فرند) GFriend با نام (خاطره) Memoria [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Flo Rida | Music Name: Good Feeling | Genre: Rap/Pop | Released: 2012 | Album: Wild Ones | Flo Rida – Good Feeling

دانلود آهنگ (فلو رایدا) Flo Rida با نام (احساس خوب) Good Feeling

هنرمند: فلو رایدا | نام موزیک: احساس خوب | سبک: پاپ و رپ | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (فلو رایدا) Flo Rida با نام (احساس خوب) Good Feeling [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Chris Brown & Busta Rhymes & Lil Wayne | Music Name: Look At Me Now | Genre: Hip-Hop/Rap | Released: 2011 | Album: F.A.M.E. | Chris Brown – Look At Me Now

دانلود آهنگ (کریس براون) Chris Brown & Busta Rhymes & Lil Wayne با نام (حالا به من نگاه کن) Look At Me Now

هنرمند: کریس براون | نام موزیک: حالا به من نگاه کن | سبک: پاپ و سول و آراندبی | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (کریس براون) Chris Brown با نام (حالا به من نگاه کن) Look At Me Now [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Chris Brown | Music Name: Turn Up the Music | Genre: R&B/Soul/Pop | Released: 2012 | Album: Fortune | Chris Brown – Turn Up the Music

دانلود آهنگ (کریس براون) Chris Brown با نام (صدای آهنگو زیاد کن) Turn Up the Music

هنرمند: کریس براون | نام موزیک: صدای آهنگو زیاد کن | سبک: پاپ و سول و آراندبی | تاریخ انتشار: 2012 | ملیت: آمریکا

دانلود آهنگ (کریس براون) Chris Brown با نام (صدای آهنگو زیاد کن) Turn Up the Music [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Enrique Iglesias | Music Name: Bailamos | Genre: Pop | Released: 1998 | Album: Cosas del Amor | Enrique Iglesias - Bailamos

دانلود آهنگ (انریکه ایگل) Enrique Iglesias با نام (بیلاموس) Bailamos

هنرمند: انریکه ایگل | نام موزیک: بیلاموس | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 1998 | ملیت: اسپانیا

دانلود آهنگ (انریکه ایگل) Enrique Iglesias با نام (بیلاموس) Bailamos[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Gigi D'Agostino | Music Name: L'Amour Toujours | Genre: Hardstyle | Released: 20 | Remix: DJ TCM Gigi D'Agostino – L'Amour Toujours (DJ TCM Remix) (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس (جی‌جی دی‌آگوستینو) Gigi D'Agostino با نام (لامار توجوز) L'Amour Toujours

هنرمند: جی‌جی دی‌آگوستینو | نام موزیک: لامار توجوز | سبک: هارد استایل | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: ایتالیا

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس (جی‌جی دی‌آگوستینو) Gigi D'Agostino با نام (لامار توجوز) L'Amour Toujours[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Momoland | Music Name: BAAM | Genre: Pop | Released: 20 | Album: Fun to the World | Momoland – BAAM Japanese Version (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای ورژن زاپنی گروه دختر (مومولند) Momoland با نام (بام) BAAM

هنرمند: مومولند | نام موزیک: بام | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای ورژن زاپنی گروه (مومولند) Momoland با نام (بام) BAAM [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: DIA & Exo & Momoland | Music Name: Woowa Lucky I'm So Hot | Genre: Mashup/Pop | Released: 2019 | Remix: Octamun | DIA & Exo & Momoland - Woowa Lucky I'm So Hot (Octamun Mashup Remix) (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس کره ای گروه (مومولند و اکسو و دیا) Exo & DIA & Momoland با نام (وووا-لاکی-من داغ هستم) Woowa Lucky I'm So Hot

هنرمند: مومولند و اکسو و دیا | نام موزیک: وووا-لاکی-من داغ هستم | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس کره ای گروه (مومولند و اکسو و دیا) Exo & DIA & Momoland با نام (وووا-لاکی-من داغ هستم) Woowa Lucky I'm So Hot [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Tiesto | Music Name: Elements Of Life | Genre: Trance | Released: 2007 | Album: Elements Of Life | Tiesto - Elements Of Life

دانلود آهنگ بی کلام (تیستو) Tiesto با نام (عناصر زندگی) Elements Of Life

هنرمند: تیستو | نام موزیک: عناصر زندگی | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2007 | ملیت: هلند

دانلود آهنگ بی کلام (تیستو) Tiesto با نام (عناصر زندگی) Elements Of Life [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Tiesto | Music Name: Adagio For Strings | Genre: Trance | Released: 2004 | Album: Just Be | Tiesto - Adagio For Strings

دانلود آهنگ بی کلام (تیستو) Tiesto با نام (آداجو برای سازهای زهی) Adagio For Strings

هنرمند: تیستو | نام موزیک: آداجو برای سازهای زهی | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2004 | ملیت: هلند

دانلود آهنگ بی کلام (تیستو) Tiesto با نام (آداجو برای سازهای زهی) Adagio For Strings [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Berry Good | Music Name: Oh! Oh! | Genre: Pop | Released: 2019 | Berry Good – Oh! Oh! (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (بری گود) Berry Good با نام (اوه اوه) Oh! Oh

هنرمند: بری گود | نام موزیک: اوه | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (بری گود) Berry Good با نام (اوه اوه) Oh! Oh [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Tiesto | Music Name: Red Lights | Genre: Progressive House/Pop | Released: 2014 | Album: A Town Called Paradise | Tiesto - Red Lights

دانلود آهنگ (تیستو) Tiesto با نام (چراغ های قرمز) Red Lights

هنرمند: تیستو | نام موزیک: چراغ های قرمز | سبک: پروگرسیو های و پاپ | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: هلند

دانلود آهنگ (تیستو) Tiesto با نام (چراغ های قرمز) Red Lights [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Tiësto & Matthew Koma | Music Name: Wasted | Genre: Pop | Released: 2014 | Album: A Town Called Paradise | Tiësto - Wasted (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو (تییستو) Tiësto & Matthew Koma با نام (ویس تد) Wasted

هنرمند: تییستو | نام موزیک: ویس تد | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2014 | ملیت: هلند و آمریکا

دانلود موزیک ویدیو (تییستو) Tiësto با نام (ویس تد) Wasted [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Cherry Bullet | Music Name: Really Really | Genre: Pop-Dance | Released: 2019 | Cherry Bullet – Really Really (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (چری بولت) Cherry Bullet با نام (واقعا) Really Really

هنرمند: چری بولت | نام موزیک: واقعا | سبک: پاپ دنس | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (چری بولت) Cherry Bullet با نام (واقعا) Really Really[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Cherry Bullet | Music Name: Really Really | Genre: Pop-Dance | Released: 2019 | Cherry Bullet – Really Really (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه دختر (چری بولت) Cherry Bullet با نام (واقعا) Really Really

هنرمند: چری بولت | نام موزیک: واقعا | سبک: پاپ دنس | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (چری بولت) Cherry Bullet با نام (واقعا) Really Really[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Garnidelia | Music Name: G.R.N.D | Genre: Pop | Released: 20 | Album: G.R.N.D. | Garnidelia – G.R.N.D (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی گروه (گارنیدلیا) GARNiDELiA با نام (جی آر ان دی) G.R.N.D

هنرمند: گارنیدلیا | نام موزیک: جی آر ان دی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: ژاپن

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی گروه (گارنیدلیا) GARNiDELiA با نام (جی آر ان دی) G.R.N.D [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: G-Dragon | Music Name: Hero | Genre: Synth Pop | Released: 2009 | Album: Heartbreaker G-Dragon – Heart breaker (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی (جی-دراگن) G-Dragon با نام (قلب شکسته) Heart breaker

هنرمند: جی-دراگن | نام موزیک: قلب شکسته | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2009 | ملیت: ژاپن

دانلود موزیک ویدیو ژاپنی (جی-دراگن) G-Dragon با نام (قلب شکسته) Heart breaker [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Eiffel 65 | Music Name: Blue (Da Ba Dee) | Genre: Pop | Released: 1998 | Album: Europop | Eiffel 65 – Blue (Da Ba Dee) (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو (ایفل 65) Eiffel 65 با نام (آبی) Blue (Da Ba Dee)

هنرمند: ایفل 65 | نام موزیک: آبی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 1998 | ملیت: ایتالیا

دانلود موزیک ویدیو (ایفل 65) Eiffel 65 با نام (آبی) Blue (Da Ba Dee) [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: David Guetta & Ne-Yo & Akon | Music Name: Play Hard | Genre: Pop | Released: 2011 | Album: Nothing but the Beat | David Guetta - Play Hard

دانلود آهنگ (دیوید گتا) David Guetta با نام (بازی سخت) Play Hard

هنرمند: دیوید گتا | نام موزیک: بازی سخت | سبک: پاپ و الکترو هاس | تاریخ انتشار: 2010 | ملیت: فرانسه

دانلود آهنگ (دیوید گتا) David Guetta با نام (بازی سخت) Play Hard

لینک مستقیم

لینک کمکی


Artist: Armin van Buuren & Vini Vici & Hilight Tribe | Music Name: Great Spirit | Genre: Psy-Trance | Released: 2016 | Armin van Buuren - Great Spirit

دانلود آهنگ (آرمین ون بورن) Armin van Buuren & Vini Vici & Hilight Tribe با نام (روحیه عالی) Great Spirit

هنرمند: آرمین ون بورن | نام موزیک: روحیه عالی | سبک: ترنس | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: هلند

دانلود آهنگ (آرمین ون بورن) Armin van Buuren با نام (روحیه عالی) Great Spirit [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Achille Lauro vs Armin Van Buuren | Music Name: Rolls Royce Blah | Genre: Mashup/EDM | Released: 2019 | Remix: Angemi & Djs From Mars | Achille Lauro vs Armin Van Buuren - Rolls Royce Blah (Angemi & Djs From Mars Mashup Remix) (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس (آرمین ون بورن) Achille Lauro & Armin Van Buuren با نام (رو - رویس بلا) Rolls Royce Blah

هنرمند: آرمین ون بورن | نام موزیک: رو - رویس بلا | سبک: میش آپ و الکترونیک دنس موزیک | تاریخ انتشار: 2019 | ملیت: هلند و ایتالیا

دانلود موزیک ویدیو ریمیکس (آرمین ون بورن) Achille Lauro & Armin Van Buuren با نام (رو - رویس بلا) Rolls Royce Blah [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Medina | Music Name: You And I | Genre: Pop | Released: 2009 | Album: Velkommen til Medina | Medina – You And I (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو (مدینا) Medina با نام (شما و من) You And I

هنرمند: مدینا | نام موزیک: من و تو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2009 | ملیت: دانمارکی

دانلود موزیک ویدیو (مدینا) Medina با نام (شما و من) You And I [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Red Velvet | Music Name: Power Up | Genre: Pop | Released: 20 | Album: Summer Magic | Red Velvet - Power Up (Japanese Version)

دانلود آهنگ کره ای گروه دختر ورژن ژاپنی (رد ولوت) Red Velvet با نام (قدرت بالا) Power Up

هنرمند: رد ولوت | نام موزیک: قدرت بالا | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: کره جنوبی

دانلود آهنگ کره ای گروه (رد ولوت) Red Velvet با نام (قدرت بالا) Power Up [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

Artist: Nancy Ajram | Music Name: Badna Nwalee El Jaw | Genre: Pop | Released: 20 | Nancy Ajram – Badna Nwalee El Jaw (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو عربی (نانسی عجرم) Nancy Ajram با نام (بدنا نولع الجو) Badna Nwalee El Jaw

هنرمند: نانسی عجرم | نام موزیک: بدنا نولع الجو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 20 | ملیت: لبنان

دانلود موزیک ویدیو عربی (نانسی عجرم) Nancy Ajram با نام (بدنا نولع الجو) Badna Nwalee El Jaw [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید .]

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

موسسه خیریه سگال

آخرین جستجو ها